Privacy beleid

Contract Centrum is een initiatief van The Compliance Factory (in het privacy beleid zal er daarom ook gesproken worden over The Compliance Factory).
The Compliance Factory is een zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in de inhuur van externen op basis van transparantie, kwaliteit en professionaliteit.

The Compliance Factory neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming daarvan serieus. The Compliance Factory is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring is van toepassing op kandidaten, medewerkers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van digitale media van The Compliance Factory. In de privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door The Compliance Factory worden verwerkt, met welk doel en op welke manier dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten u heeft, en hoe u deze kunt uitoefenen.

The Compliance Factory verwerkt persoonsgegevens voor meerdere doelen. Iedere verwerking van persoonsgegevens door The Compliance Factory is gebaseerd op een wettelijke grondslag.
Via onderstaande opsomming is per verwerkingsdoel een overzicht opgenomen welke gegevens worden verwerkt, voor welk doel en wat de verwerkingsgrondslag is.

Websites en andere digitale media
Indien u de website en andere digitale media van The Compliance Factory gebruikt, kan The Compliance Factory onderstaande persoonsgegevens verwerken. The Compliance Factory verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel.

Persoonsgegevens
– Contactgegevens zoals naam, telefoonnummer, emailadres (werk/privé) en titel
– Social media gegevens zoals social media account, social media contact en social media geschiedenis
– Surfgedrag en apparaatgegevens zoals accountprofiel, naam accountprofiel, profielfoto, duur bezoek website, klikgedrag, omvang van de gegevensoverdracht, cookie-informatie, IP-adres, websitegeschiedenis, apparaat ID, type apparaat, soort browser, IMEI-nummer
– Gebruikersaccount zoals accountnummer/accountnaam, wachtwoord account, aanmaakdatum gebruikersaccount
– Overig: overige informatie die u vrijwillig verstrekt en overige informatie die noodzakelijk is om te via digitale media met u te communiceren

Verwerkingsdoelen
The Compliance Factory verwerkt persoonsgegevens om de werking van digitale media te waarborgen en het gebruik en de gebruikservaring van digitale media te optimaliseren. Verwerking van persoonsgegevens is verder nodig om met u te communiceren.

Verwerkingsgrondslagen
– Uw toestemming: als The Compliance Factory de verwerking van persoonsgegevens baseert op uw toestemming, dan heeft u The Compliance Factory toestemming voor de verwerking gegeven of u heeft The Compliance Factory vrijwillig informatie verstrekt. U bent niet verplicht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te verstrekken.
– Gerechtvaardigde belangen: The Compliance Factory verwerkt uw persoonsgegevens om de bedrijfsdoelstellingen van The Compliance Factory te realiseren. The Compliance Factory verwerkt ook persoonsgegevens die door uw browser worden doorgegeven uitsluitend voor het identificeren, beperken en voorkomen van aanvallen op de website. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. The Compliance Factory zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij de belangen van The Compliance Factory zwaarder wegen.

Werving en selectie
Voor de werving en selectie van kandidaten kan The Compliance Factory onderstaande persoonsgegevens verwerken. The Compliance Factory verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel.

Persoonsgegevens
– Contactgegevens zoals naam, (voormalig) adres, telefoonnummer, emailadres (werk/privé) en titel
– Identificatie zoals naam, geboortedatum/leeftijd, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit en kandidaatnummer
– Achtergrondonderzoek: referentieonderzoek, integriteitsverklaring en getuigschrift
– Professionele ervaring en opleiding: academische graad, cijferlijst, opleiding en training, taalvaardigheid, expertise, werkervaring, kwalificaties/certificeringen, getuigschrift en categorie rijbewijs
– Werkgerelateerde informatie: assessment en psychologisch onderzoek, gegevens sollicitatieprocedure, arbeidsverleden, oordeel vorige/huidige dienstbetrekking, bedrijfsonderdeel, leidinggevende, motivatie, beschikbaarheid, voorkeur geografisch werkgebied, voorkeur voor vervoer, inkomen/inkomensverwachting, uitgekeerde bonus, integriteitsverklaring en details onkostenvergoedingen
– Social media gegevens zoals social media account, social media contact en social media geschiedenis
– Gebruikersaccount zoals accountnummer/accountnaam, wachtwoord account, aanmaakdatum gebruikersaccount
– Surfgedrag en apparaatgegevens zoals accountprofiel, naam accountprofiel, profielfoto, duur bezoek website, klikgedrag, omvang van de gegevensoverdracht, cookie-informatie, IP-adres, websitegeschiedenis, apparaat ID, type apparaat, soort browser, IMEI-nummer
– Overig: overige informatie die u vrijwillig verstrekt en overige informatie die noodzakelijk is voor de werving en selectie van kandidaten

Verwerkingsdoelen
The Compliance Factory verwerkt persoonsgegevens voor de werving, selectie, en beoordeling van (potentiële) kandidaten voor een vacature van The Compliance Factory en/of haar opdrachtgevers en om met u te communiceren.

Verwerkingsgrondslagen
– Uw toestemming: als The Compliance Factory de verwerking van persoonsgegevens baseert op uw toestemming, dan heeft u The Compliance Factory toestemming voor de verwerking gegeven of u heeft The Compliance Factory vrijwillig informatie verstrekt. U bent niet verplicht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te verstrekken.
– Gerechtvaardigde belangen: Verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het vervullen van vacatures bij The Compliance Factory en haar opdrachtgevers. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken, doch dit leidt ertoe dat uw sollicitatie niet in behandeling wordt genomen.

Arbeids -en opdrachtovereenkomsten
In het kader van de uitvoering van arbeids- en opdrachtovereenkomsten kan The Compliance Factory onderstaande persoonsgegevens verwerken. The Compliance Factory verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel.

Persoonsgegevens
The Compliance Factory medewerkers:
– Contactgegevens zoals: naam, (voormalig) adres, telefoonnummer, emailadres (werk/privé), titel en contactgegevens in geval van nood
– Identificatie: naam, geboortedatum/leeftijd, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, (pas)foto, personeelsnummer/medewerkersnummer en handtekening
– Officiele documentatie: paspoort en documentnummer, identiteitskaart en documentnummer, rijbewijsnummer en documentnummer, visum en documentnummer, werkvergunningen en documentnummer en nationaal identificatienummer
– Achtergrondonderzoek: antecedentenonderzoek, referentieonderzoek en getuigschrift
– Professionele ervaring en opleiding: academische graad, cijferlijst, opleiding en training, taalvaardigheid, expertise, werkervaring, kwalificaties/certificeringen, getuigschrift en categorie rijbewijs
– Werkgerelateerde informatie: gegevens sollicitatieprocedure, arbeidsverleden, oordeel vorige/huidige dienstbetrekking, functietitel/rol, beschikbaarheid, werkuren, voorkeur geografisch werkgebied, arbeidsvoorwaarden, inkomen/inkomensverwachting, startdatum, soort overeenkomst, werklocatie, bedrijfsonderdeel, leidinggevende, registratie afwezigheid en gewerkte uren, disciplinaire maatregelen, informatie over werkomgeving, integriteitsverklaring en geheimhoudingsverklaring, soort verlof, duur van arbeidsongeschiktheid, reintegratievoorschriften, voertuiggegevens leaseauto, details gemaakte dienstreizen, details onkostenvergoedingen, corporate credit card/bankpas, klachten, beoordelingen, informatie met betrekking tot bedrijfsongevallen, vorderingen tot schadevergoeding, loon- of derdenbeslag, einddatum arbeidsovereenkomst en de reden van beëindiging, verslag evaluatiegesprek, verslag exitgesprek en lidmaatschap beroepsvereniging
– Financiële gegevens: salarisgegevens, salarisbetalingen, uitgekeerde bonus, bankrekeningnummer, creditcardnummer, belastingtarief en informatie over bedrijfspensioenen
– Familiegegevens: naam van ouders, naam van partner en naam van kinderen
– Social media gegevens zoals social media account, social media contact en social media geschiedenis
– Gebruikersaccount zoals accountnummer/accountnaam, wachtwoord account, aanmaakdatum gebruikersaccount
– Surfgedrag en apparaatgegevens zoals accountprofiel, naam accountprofiel, profielfoto, duur bezoek website, klikgedrag, omvang van de gegevensoverdracht, cookie-informatie, IP-adres, websitegeschiedenis, apparaat ID, type apparaat, soort browser, IMEI-nummer
– Overig: overige informatie die u vrijwillig verstrekt en overige informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van arbeidsovereenkomsten

Opdrachtnemers:
– Contactgegevens zoals: naam, (voormalig) adres, telefoonnummer, emailadres (werk/privé) en titel
– Identificatie: naam, geboortedatum/leeftijd, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, (pas)foto, personeelsnummer/medewerkersnummer en handtekening
– Officiele documentatie: paspoort en documentnummer, identiteitskaart en documentnummer, rijbewijsnummer en documentnummer, visum en documentnummer, werkvergunningen en documentnummer en nationaal identificatienummer
– Achtergrondonderzoek: antecedentenonderzoek, referentieonderzoek en getuigschrift
– Professionele ervaring en opleiding: academische graad, cijferlijst, opleiding en training, taalvaardigheid, expertise, werkervaring, kwalificaties/certificeringen, getuigschrift en categorie rijbewijs
– Werkgerelateerde informatie: assessment en psychologisch onderzoek, gegevens sollicitatieprocedure, arbeidsverleden, oordeel vorige/huidige dienstbetrekking, functietitel/rol, beschikbaarheid, werkuren, voorkeur geografisch werkgebied, arbeidsvoorwaarden, inkomen/inkomensverwachting, startdatum, soort overeenkomst, werklocatie, bedrijfsonderdeel, leidinggevende, registratie afwezigheid en gewerkte uren, informatie over werkomgeving, integriteitsverklaring en geheimhoudingsverklaring, informatie met betrekking tot bedrijfsongevallen, details gemaakte dienstreizen, details onkostenvergoedingen, klachten beoordelingen, vorderingen tot schadevergoeding, derdenbeslag, verslag evaluatiegesprek, handelsregisternummer bedrijf en aansprakelijkheidsverzekering
– Financiële gegevens: tarief, betalingen, bankrekeningnummer en BTW-nummer
– Social media gegevens zoals social media account, social media contact en social media geschiedenis
– Gebruikersaccount zoals accountnummer/accountnaam, wachtwoord account, aanmaakdatum gebruikersaccount
– Overig: overige informatie die u vrijwillig verstrekt en overige informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachtovereenkomsten

Van derden ingehuurde medewerkers:
– Contactgegevens zoals: naam, adres, telefoonnummer, emailadres (werk/privé) en titel
– Identificatie: naam, geboortedatum/leeftijd, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, (pas)foto, personeelsnummer/medewerkersnummer en handtekening
– Officiele documentatie: paspoort en documentnummer, identiteitskaart en documentnummer, rijbewijsnummer en documentnummer, visum en documentnummer, werkvergunningen en documentnummer en nationaal identificatienummer
– Achtergrondonderzoek: antecedentenonderzoek, referentieonderzoek en getuigschrift
– Professionele ervaring en opleiding: academische graad, cijferlijst, opleiding en training, taalvaardigheid, expertise, werkervaring, kwalificaties/certificeringen, getuigschrift en categorie rijbewijs
– Werkgerelateerde informatie: assessment en psychologisch onderzoek, gegevens sollicitatieprocedure, arbeidsverleden, oordeel vorige/huidige dienstbetrekking, functietitel/rol, beschikbaarheid, werkuren, voorkeur geografisch werkgebied, arbeidsvoorwaarden, inkomen/inkomensverwachting, startdatum, soort overeenkomst, werklocatie, bedrijfsonderdeel, leidinggevende, registratie afwezigheid en gewerkte uren, disciplinaire maatregelen, informatie over werkomgeving, integriteitsverklaring en geheimhoudingsverklaring, informatie met betrekking tot bedrijfsongevallen, duur van arbeidsongeschiktheid, details gemaakte dienstreizen, details onkostenvergoedingen, klachten, beoordelingen, vorderingen tot schadevergoeding, loon- of derdenbeslag en lidmaatschap beroepsvereniging
– Financiële gegevens: salarisgegevens, betalingen en bankrekeningnummer
– Social media gegevens zoals social media account, social media contact en social media geschiedenis
– Gebruikersaccount zoals accountnummer/accountnaam, wachtwoord account, aanmaakdatum gebruikersaccount
– Overig: overige informatie die u vrijwillig verstrekt en overige informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachtovereenkomsten

Verwerkingsdoelen
The Compliance Factory verwerkt persoonsgegevens om arbeids- en opdrachtovereenkomsten uit te voeren. Verder is de verwerking van persoonsgegevens nodig om een deugdelijke administratie te voeren en aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om met u te kunnen communiceren.

Verwerkingsgrondslagen
– Uitvoering van een overeenkomst met u: voor het uitvoeren van een overeenkomst is verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. U bent verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken. Zonder verwerking van uw persoonsgegevens kan The Compliance Factory geen uitvoering geven aan de overeenkomst. The Compliance Factory zal u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens informeren over de gegevens die u moet verstrekken.
– Voldoen aan wettelijke verplichtingen: The Compliance Factory is wettelijk verplicht een deugdelijke administratie te voeren. U bent verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. The Compliance Factory zal u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens informeren over de gegevens die u moet verstrekken.
– Gerechtvaardigde belangen: The Compliance Factory verwerkt uw persoonsgegevens om de bedrijfsdoelstellingen van The Compliance Factory te realiseren. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. The Compliance Factory zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij de belangen van The Compliance Factory zwaarder wegen.

Relatiebeheer
Om zakelijke relaties efficiënt en effectief te beheren kan The Compliance Factory onderstaande persoonsgegevens verwerken. The Compliance Factory verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel.

Persoonsgegevens
– Contactgegevens zoals: naam, adres, telefoonnummer, emailadres (werk/privé), titel, bedrijfsonderdeel en leidinggevende
– Gebruikersaccount zoals accountnummer/accountnaam, wachtwoord account, aanmaakdatum gebruikersaccount
– Overig: overige informatie die u vrijwillig verstrekt en overige informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten en het beheer van zakelijke relaties

Verwerkingsdoelen
The Compliance Factory verwerkt persoonsgegevens om aanbiedingen te kunnen doen, zakelijke relaties aan te gaan en te onderhouden, om overeenkomsten uit te voeren, relaties te informeren over de dienstverlening en overige activiteiten van The Compliance Factory en om informatie en aanbiedingen van zakelijke relaties te ontvangen.

Verwerkingsgrondslagen
– Uw toestemming: als The Compliance Factory de verwerking van persoonsgegevens baseert op uw toestemming, dan heeft u ofwel The Compliance Factory toestemming voor de verwerking gegeven ofwel heeft u The Compliance Factory vrijwillig informatie verstrekt. U bent niet verplicht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te verstrekken.
– Uitvoering van een overeenkomst met u: voor het uitvoeren van een overeenkomst is verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. U bent verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken. Zonder verwerking van uw persoonsgegevens kan The Compliance Factory geen uitvoering geven aan de overeenkomst. The Compliance Factory zal u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens informeren over de gegevens die u moet verstrekken.
– Voldoen aan wettelijke verplichtingen: The Compliance Factory is wettelijk verplicht een deugdelijke administratie te voeren. U bent verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. The Compliance Factory zal u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens informeren over de gegevens die u moet verstrekken.
– Gerechtvaardigde belangen: The Compliance Factory heeft belang bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het aangaan en onderhouden van zakelijke relaties, omdat deze verwerkingen noodzakelijk zijn voor commerciële activiteiten. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. The Compliance Factory zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij de belangen van The Compliance Factory zwaarder wegen.

Overige bedrijfsdoelen
Om de realisatie van de overige bedrijfsdoelen na te streven, kan The Compliance Factory onderstaande persoonsgegevens verwerken. The Compliance Factory verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel.

Persoonsgegevens
– Contactgegevens zoals naam, telefoonnummer, emailadres (werk/privé) en titel
– Identificatie: naam, geboortedatum/leeftijd, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit en handtekening
– Professionele ervaring en opleiding: academische graad, cijferlijst, opleiding en training, taalvaardigheid, expertise, werkervaring, kwalificaties/certificeringen, getuigschrift en categorie rijbewijs
– Social media gegevens zoals social media account, social media contact en social media geschiedenis
– Surfgedrag en apparaatgegevens zoals accountprofiel, naam accountprofiel, profielfoto, duur bezoek website, klikgedrag, omvang van de gegevensoverdracht, cookie-informatie, IP-adres, websitegeschiedenis, apparaat ID, type apparaat, soort browser, IMEI-nummer
– Werkomgeving: ongeoorloofd en ongepast gedrag, videobeelden en toegangsregistratie
– Overig: overige informatie die u vrijwillig verstrekt en overige informatie die noodzakelijk is om de gestelde bedrijfsdoelen te realiseren

Verwerkingsdoelen
The Compliance Factory verwerkt persoonsgegevens om betrokkenheid bij The Compliance Factory van kandidaten, medewerkers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de websites van The Compliance Factory en social media te stimuleren en om met hen te communiceren. Ook worden persoonsgegevens verwerkt om evenementen te organiseren.

The Compliance Factory verwerkt persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsprocessen, zoals verbetering van de dienstverlening, het behouden van kwaliteitstandaarden en certificeringen, het genereren van managementinformatie en managementrapportages. Persoonsgegevens worden daarnaast ook verwerkt in het kader van het aanvragen van subsidies, premiekortingen e.d., het uitvoeren van controles en tevredenheidsonderzoeken. The Compliance Factory verwerkt ook persoonsgegevens om de toegangsbeveiliging en de bedrijfsveiligheid te bevorderen en te handhaven.

Verwerkingsgrondslagen
– Uw toestemming: als The Compliance Factory de verwerking van persoonsgegevens baseert op uw toestemming, dan heeft u The Compliance Factory toestemming voor de verwerking gegeven of u heeft The Compliance Factory vrijwillig informatie verstrekt. U bent niet verplicht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te verstrekken.
– Gerechtvaardigde belangen: The Compliance Factory verwerkt uw persoonsgegevens om de bedrijfsdoelstellingen van The Compliance Factory te realiseren. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te laten verwerken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. The Compliance Factory zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij de belangen van The Compliance Factory zwaarder wegen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u een website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over het websitebezoek opgeslagen. Door het gebruik van cookies kan een bezoeker bij een volgend bezoek aan de website worden herkend. Cookies kunnen persoonsgegevens bevatten. The Compliance Factory verwerkt persoonsgegevens altijd op basis van een wettelijke grondslag.

Delen binnen The Compliance Factory
The Compliance Factory deelt persoonsgegevens alleen met The Compliance Factory-medewerkers voor zover zij geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding.

Delen met opdrachtgevers
The Compliance Factory deelt persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers met opdrachtgevers wanneer zij worden voorgesteld.

Delen met verwerkers
The Compliance Factory schakelt leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van The Compliance Factory en sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten. The Compliance Factory beoordeelt vooraf de beveiligingsmaatregelen, de naleving van privacyregelgeving en gesloten verwerkersovereenkomsten en ziet hier periodiek op toe.

Delen met andere verantwoordelijke partijen
The Compliance Factory werkt samen met externe partijen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Voor de uitvoering van de diensten maakt The Compliance Factory afspraken met deze partijen over de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

The Compliance Factory verstrekt op verzoek van politie en justitie persoonsgegevens alleen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Ja. The Compliance Factory heeft met haar internationale klanten beperkende afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van en doorgifte van persoonsgegevens aan locaties die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn.

Bij doorgifte aan externe partijen in landen buiten de EER waarvoor geen verklaring over de adequaatheid van het beschermingsniveau is afgegeven, maakt The Compliance Factory gebruik van modelbepalingen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens voldoende zijn beschermd.

The Compliance Factory bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelen waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn. In sommige gevallen is The Compliance Factory vanwege wettelijke verplichtingen gehouden persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren. The Compliance Factory houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken, verwijdert The Compliance Factory de persoonsgegevens uit haar systemen.

The Compliance Factory hanteert de volgende bewaartermijnen:

– Werving en selectie via externe bronnen: gegevens die The Compliance Factory in het kader van werving en selectie heeft verkregen, worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij u toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren.
– Bij verleende toestemming voor de verwerking: twee jaar na de verleende toestemming. Na verstrijken van de twee jaar vraagt The Compliance Factory u jaarlijks om toestemming uw gegevens nog eens voor de duur van een jaar te mogen verwerken.

U kunt ten aanzien van de verwerking van uw eigen persoonsgegevens de volgende rechten uitoefenen:

– Intrekking van gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens;
– Inzage in persoonsgegevens;
– Correctie van onjuiste persoonsgegevens;
– Verwijdering van persoonsgegevens als The Compliance Factory deze niet langer nodig heeft;
– Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van The Compliance Factory of een andere verwerkingsverantwoordelijke, als u hiervoor zwaarwegende redenen heeft;
– Beperking van de verwerking van persoonsgegevens in bij wet bepaalde gevallen;
– Gegevensoverdracht van eigen persoonsgegevens die aan The Compliance Factory zijn verstrekt in bij wet bepaalde gevallen
– Klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door The Compliance Factory bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

Sommige rechten kunt u altijd uitoefenen; andere slechts onder bepaalde voorwaarden. The Compliance Factory kan bijvoorbeeld een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen niet inwilligen als er een wettelijke verplichting bestaat die persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

De infrastructuur van The Compliance Factory wordt voortdurend gemonitord. In een vroeg stadium kunnen bedreigingen of aanvallen worden gesignaleerd en kan actie worden ondernomen. Daarnaast wordt de infrastructuur van The Compliance Factory gescand op virussen, schadelijke software en inbraakpogingen. The Compliance Factory laat de infrastructuur en de beveiligingsprocessen geregeld door onafhankelijke auditors controleren. The Compliance Factory verstuurt persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding.

De toegang is beperkt tot The Compliance Factory-medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Medewerkers worden jaarlijks getraind om de veilige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. The Compliance Factory heeft beleid en procedures opgesteld voor het melden van datalekken.

Voor vragen naar aanleiding van de privacyverklaring kunt u zich wenden tot The Compliance Factory, te bereiken via onderstaande contactgegevens:

The Compliance Factory
Belle van Zuylenlaan 1-7
4105 JX Culemborg
Nederland
+31 (0)85 0063900
mail@compliancefactory.nl